پاسخ دانش‌ آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ – آژانس خبری ایبنا نیوز

خبرگزاری ایسنا: در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان دانش آموزان با حمل پلاکاردهایی به ضعف رییس جمهور آمریکا در علوم تاریخ و جغرافیا واکنش دادند
پوسترها و بنرهای بزرگ خیلج فارس به همراه کاریکاتورهایی از ترامپ در دست راهپیمایان مراسم 13 آبان قرار دارد.

 دانش آموزان و راهپیمایان مراسم روز دانش آموز که در مقابل لانه جاسوسی آمریکا گردهم آمده‌اند پوسترهای بزرگی در دست دارند که روی آن تصویر کتاب تاریخ و جغرافیا نقش بسته که روی آن نوشته شده خلیج تا همیشه فارس.
همچنین کاریکاتورهای زیادی از ترامپ در دست دانش آموزان قرار دارد که روی بسیاری از آنها بر دهان ترامپ چسب زده شده است.

پوسترهای خلیج فارس در دست راهپیمایان 13 آبان 

پاسخ دانش‌ آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ 

پاسخ دانش‌ آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ 
خبرگزاری ایسنا: در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان دانش آموزان با حمل پلاکاردهایی به ضعف رییس جمهور آمریکا در علوم تاریخ و جغرافیا واکنش دادند.
در حاشیه برگزاری این مراسم،‌ ماکت تابوت ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بصورت نمادین بر روی دست دانش‌آموزان دختر تشییع شد. 

پاسخ دانش‌ آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ 

پاسخ دانش‌ آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ 

این دانش آموزان با حمل  پلاکاردهایی به اقدام رییس جمهور آمریکا در استفاده از واژه مجعولی به جای واژه خلیج فارس واکنش دادند و از او خواستند که به مطالعه تاریخ و جغرافیا بپردازد تا دچار چنین اشتباهات فاحشی نشود.

پوسترهای خلیج فارس در دست راهپیمایان 13 آبان 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *