کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا ادامه دارد + کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا ادامه دارد – آژانس خبری ایبنا نیوز

خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک نوشت: نتایج نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد که محبوبیت «دونالد ترامپ» و میزان تائید سیاست های وی در نزد مردم آمریکا همچنان رو به کاهش است
این در حالی است که نتایج نظرسنجی جدید موسسه گالوپ میزان محبوبیت و تائید اقدامات ترامپ در میان مردم آمریکا را ۳۳ درصد نشان می دهد.

بر همین اساس میزان محبوبیت و تائید اقدامات ترامپ در میان سفید پوستان فاقد تحصیلات دانشگاهی از ۵۹ درصد به ۴۹ درصد رسیده است.

خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک نوشت: نتایج نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد که محبوبیت «دونالد ترامپ» و میزان تائید سیاست های وی در نزد مردم آمریکا همچنان رو به کاهش است.
بر اساس نظرسنجی سی ان ان، در حال حاضر فقط ۳۷ درصد از مردم آمریکا اقدامات ترامپ را تائید می کنند.

بیشترین میزان کاهش تائید سیاست های ترامپ در میان سفیدپوستان فاقد تحصیلات دانشگاهی بوده و این در حالی است که این گروه از مردم آمریکا بیشترین حمایت را از ترامپ در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری داشته و در زمان انتخابات نیز بیشترین رای را به او داده اند.

——————-
خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک نوشت: نتایج نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد که محبوبیت «دونالد ترامپ» و میزان تائید سیاست های وی در نزد مردم آمریکا همچنان رو به کاهش است
بر اساس نظرسنجی سی ان ان، در حال حاضر فقط ۳۷ درصد از مردم آمریکا اقدامات ترامپ را تائید می کنند.

خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک نوشت: نتایج نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد که محبوبیت «دونالد ترامپ» و میزان تائید سیاست های وی در نزد مردم آمریکا همچنان رو به کاهش است.
بیشترین میزان کاهش تائید سیاست های ترامپ در میان سفیدپوستان فاقد تحصیلات دانشگاهی بوده و این در حالی است که این گروه از مردم آمریکا بیشترین حمایت را از ترامپ در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری داشته و در زمان انتخابات نیز بیشترین رای را به او داده اند.

بر همین اساس میزان محبوبیت و تائید اقدامات ترامپ در میان سفید پوستان فاقد تحصیلات دانشگاهی از ۵۹ درصد به ۴۹ درصد رسیده است.

این در حالی است که نتایج نظرسنجی جدید موسسه گالوپ میزان محبوبیت و تائید اقدامات ترامپ در میان مردم آمریکا را ۳۳ درصد نشان می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *