Monthly Archives: February 2018

دولت به تنهایی، مسئول شنیدن صدای مردم نیست – آژانس خبری ایبنا نیوز

روزنامه اعتماد: حسن روحانی امروز درحالی از ضرورت شنیدن صدای مردم و حق اعتراض آنها سخن می‌گوید که هم در ناآرامی‌های اخیر به بهترین شکل ممکن با مساله برخورد کرد و هم در چهار سال و اندی گذشته برای تدوین و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی کوشیده است؛ منشوری که قطعا می‌تواند مدافع حق و حقوق معترضان باشد و بستر …

Read More »

دولت به تنهایی، مسئول شنیدن صدای مردم نیست – آژانس خبری ایبنا نیوز

روزنامه اعتماد: حسن روحانی امروز درحالی از ضرورت شنیدن صدای مردم و حق اعتراض آنها سخن می‌گوید که هم در ناآرامی‌های اخیر به بهترین شکل ممکن با مساله برخورد کرد و هم در چهار سال و اندی گذشته برای تدوین و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی کوشیده است؛ منشوری که قطعا می‌تواند مدافع حق و حقوق معترضان باشد و بستر …

Read More »